Web Title:110 學年度 55孝110 學年度 55孝

作文指導~我的老師

    包括幼稚園的老師,我們都已經有好多位老師了。「我的老師」這個題目,我們寫一位老師就好,因為文章字數很少,如果寫了太多的老師,內容一定不會精彩、詳細。

    那要寫誰呢?每個老師都對我很好,我要選擇哪一位老師當我文章中的最佳主角呢?

    你對哪一位老師的印象最深刻呢?他的外貌很俊美,他上課的態度認真又幽默,他對你曾經特別關心……不管老師的特點在哪方面,都值得你寫他呀!

開頭:介紹老師的名字外貌,寫出你對老師的第一印象

正文:介紹老師管教學生或是教學的特色,老師和你之間的關係。

      ◎最好用實際的例子表達。

      ◎老師的「管教」和「教學」特色,還有「照顧你」三點,可以各寫一小段。

      結尾:說出你對老師的感想感恩的心情。

活動剪影秀

 • slider image 1
 • slider image 2
 • slider image 3
 • slider image 4
 • slider image 5
 • slider image 6
 • slider image 7
 • slider image 8
 • slider image 9
 • slider image 10
 • slider image 11
 • slider image 12
 • slider image 13
 • slider image 14
 • slider image 15
 • slider image 16
 • slider image 17
 • slider image 18
 • slider image 19
 • slider image 20
 • slider image 21
 • slider image 22
 • slider image 23
 • slider image 24
 • slider image 25
 • slider image 26
 • slider image 27
 • slider image 28
 • slider image 29
 • slider image 30
 • slider image 31
 • slider image 32
 • slider image 33
 • slider image 34
 • slider image 35
 • slider image 36
 • slider image 37
 • slider image 38
 • slider image 39
 • slider image 40
 • slider image 41
 • slider image 42
 • slider image 43
 • slider image 44
 • slider image 45
 • slider image 46
 • slider image 47
 • slider image 48
 • slider image 49
 • slider image 50
 • slider image 51
 • slider image 52
 • slider image 53
 • slider image 54
 • slider image 55
 • slider image 56
 • slider image 57
 • slider image 58
 • slider image 59
 • slider image 60
 • slider image 61
 • slider image 62
 • slider image 63
 • slider image 64
 • slider image 65
 • slider image 66
 • slider image 67
 • slider image 68
 • slider image 69
 • slider image 70
 • slider image 71
 • slider image 72
 • slider image 73
 • slider image 74
 • slider image 75
 • slider image 76
 • slider image 77
 • slider image 78
 • slider image 79
 • slider image 80
 • slider image 81
 • slider image 82
 • slider image 83
 • slider image 84
 • slider image 85
 • slider image 86
 • slider image 87
 • slider image 88
 • slider image 89
 • slider image 90
 • slider image 91
 • slider image 92
 • slider image 93
 • slider image 94
 • slider image 95
 • slider image 96
 • slider image 97
 • slider image 98
 • slider image 99
 • slider image 100
 • slider image 101
 • slider image 102
 • slider image 103
 • slider image 104
 • slider image 105
 • slider image 106
 • slider image 107
 • slider image 108
 • slider image 109
 • slider image 110
 • slider image 111

畢業典禮

倒數計時

畢業典禮

常用網站

網站名稱 人氣
我的最愛 山腳國小
桃園市蘆竹區山腳國民小學,地址為桃園市蘆竹區南山路三段440號,電話(03)3241884,主要特色社團有舞獅、舞蹈...
834
我的最愛 PaGamO
遊戲也能複習課業
362
我的最愛 均一教育平台
均一教育平台提供了從國小到高中的數學、自然、電腦科學、語文等科目的免費學習資源,共計有 5 萬部教學影...
289
我的最愛 課室廳(classting)
班級社群分享網站
1357
我的最愛 ClassDojo
班級經營網站,可以呈現學生個人日常學習表現,以及班級活動分享。
783
學習網站 筆畫學習網 208

萌典查生字

標籤

手機掃碼連到此頁

QR Code

本站管理員